35. Ogólnopolski Zlot Drużyn Nieprzetartego Szlaku ZHP – Stemplew 2024

 

Stowarzyszenie MAMY WIELKIE SERCA w Stemplewie, V Szczep Drużyn Nieprzetartego Szlaku ZHP w Stemplewie, Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie, GK ZHP w Warszawie, Chorągiew Łódzka ZHP, Hufiec Uniejów ZHP, Powiat Łęczycki zapraszają do wspólnego harcowania.

 

W dniach 24- 26 maja 2024 roku na bazie Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie odbędzie się XXXV Ogólnopolski Zlot Drużyn Nieprzetartego Szlaku ZHP.

Organizatorzy

1. Stowarzyszenie Mamy Wielkie Serca w Stemplewie
2. V Szczep Drużyn Nieprzetartego Szlaku ZHP przy Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie
3. GK ZHP Warszawa
4. ZHP Chorągiew Łódzka
5. Hufiec Uniejów ZHP Chorągiew Łódzka
6. Starostwo Powiatu Łęczyckiego
7. Starostwo Powiatu Poddębickiego
8. Lokalna Grupa Działania „PRYM”
9. Rybacka Lokalna Grupa działania „Z Ikrą”
10. Miasto Poddębice
11. Termy Poddębice
12. ZOO Borysew

Zlot Drużyn Nieprzetartego Szlaku_Stemplew 2024

Cele zlotu

1. Prezentacja dorobku drużyn Nieprzetartego Szlaku ZHP
2. Rozwijanie ekspresji twórczej i kreatywności.
3. Wdrażanie do zdrowego i aktywnego spędzania czasu wolnego.
4. Integracja środowiska harcerskiego.
5. Kształtowanie postaw proekologicznych i prozdrowotnych.
6. Kształtowanie postaw prospołecznych.

Kadra zlotu

Komendant Zlotu: pwd. Bogumił Zielonka
Z-ca komendanta ds. programowych: pwd. Sylwia Wojtczak
Oboźny: dh Janusz Kośla
Kwatermistrz: dh Maciej Piszczałkowski / dh Mariusz Bryła
Grupa kwatermistrzowska: dh Piotr Kaźmierczak, dh Krzysztof Kuciński, dh Jakub Pionko, dh Dariusz Klupp, dh Paweł Gawron
Drużynowi: dh Agnieszka Grzelak/ dh Dariusz Klupp

Koordynatorzy zadań przypisani w oddzielnym dokumencie wewnetrzym.

Oraz zaangażowani w zadania organizacyjno-programowe instruktorzy ZHP, nauczyciele, wychowawcy internatu oraz pracownicy administracji i obsługi ZPEWiR Stemplew

 

Program zlotu

24.05.2024 r. Piątek

35 lat HARCERSKIEJ PRZYGODY W STEMPLEWIE
do 13:00 – Dojazd drużyn do Stemplewa, zakwaterowanie.
13:00 – 14:00 – Ciepły posiłek.
14:00 – 14:10 – Zbiórka mundurowa na placu obozowym, przejście na plac apelowy.
14:10 – 15:00 – Apel inauguracyjny w mundurach.
15:00 – 15:30 – Przygotowanie do warsztatów.
15:30 – 18:00 – „Targowisko aktywności kulinarnych” – warsztaty kulinarne i nie tylko (kolacja dla drużyn).
18:00 – 19:00 – „Motur” – Turecka Grupa Motocyklowa
19:00 – 19:30 – Przygotowanie do ogniska.
19:30 – 21:00 – „Zwyczaj to stary jak świat…” – obrzędowe ognisko harcerskie.
21:00 – 22:00 – Toaleta wieczorna, przygotowanie do ciszy nocnej.
22:00 – 6:30 – Cisza nocna/ warty nocne.
22:00 Odprawa kadry instruktorskiej przy ognisku.

25.05.2024 r. Sobota

AKTYWNIE CZAS SPĘDZAMY I RAZEM OKOLICE ZWIEDZAMY
6:30 – 7:00 – Pobudka, gimnastyka i toaleta poranna.
7:00 – 8:00 – Śniadanie.
8:00 – Zbiórka przed bramą wjazdową do placówki.
8:15 – 9:00- Przejazd autokarami do Poddębic.
9:00 – 11:00 – „Aktywnie znaczy zdrowo” – pobyt w kompleksie „TERMY PODDĘBICE – Centrum Wodolecznictwa i Rekreacji”.
11:00 – 11:30 – Przejazd autokarami do Borysewa
11:30 – 14:30 – „W Świecie zwierząt” – Zoo Borysew.
14:30 – 15:00 – Przejazd autokarami do Bronowa.
15:00– 16:15 – Obiad w plenerze.
16:15 – 17:15 – Msza Święta w Kaplicy w Bronowie
17:15 – 18:00 – „Bajkowy świat” – Dworek Marii Konopnickiej
18:00 – 18:30 – Przejazd do Stemplewa.
18:30 – 19:30 – Kolacja.
19:30 – 21:30 – Gry i zabawy przy muzyce.
21:30 – 22:00 – Toaleta wieczorna, przygotowanie do ciszy nocnej.
22:00 – 7:00 – Cisza nocna/warty nocne
22:30 – Odprawa kadry instruktorskiej

26.05.2024 r. Niedziela

POŻEGNAŃ CZAS
7:00 – 8:00 – Pobudka, gimnastyka i toaleta poranna.
8:00 – 9:00 – Śniadanie (+ prowiant na drogę), porządkowanie terenu, wykwaterowanie.
9:00 – 10:00 – Apel, podsumowanie, uroczyste zakończenie zlotu.

Regulamin zlotu

1. Uczestnikami Zlotu są drużyny 4 – 8 osobowe, członków ZHP wytypowanych przez drużyny, szczep, hufiec, szkołę, placówkę.
2. W czasie trwania Zlotu obowiązuje kompletne umundurowanie ZHP (w przypadku braku jednolity strój).
3. Drużyna wychodząca poza teren obozowiska zobowiązana jest do zabrania ze sobą apteczki polowej.
4. Podczas trwania Zlotu wszyscy uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania Prawa Harcerskiego.
5. Uczestnicy Zlotu zobowiązani są do przestrzegania ustalonych regulaminów szczegółowych i zarządzeń organizacyjnych.
6. Każdy uczestnik Zlotu ma prawo zgłaszania próśb i zażaleń na apelach.
7. Za bezpieczeństwo dzieci podczas Zlotu odpowiadają bezpośrednio instruktorzy – opiekunowie drużyn.
8. Za porządek w czasie trwania Zlotu odpowiada oboźny i opiekunowie drużyn.
9. W czasie trwania Zlotu czynny będzie punkt sanitarny.
10. Każdego uczestnika Zlotu obowiązuje przestrzeganie ciszy nocnej.
11. Instytucja delegująca (Zespół, Ośrodek, Szkoła, WTZ, DPS, ŚDS, Hufiec, Drużyna) pokrywa koszty uczestnictwa w Zlocie.
12. Instytucja delegująca zobowiązana jest do przekazania zgody i oświadczenia przedstawiciela ustawowego, dotyczącego przetwarzania danych osobowych i rozpowszechniania wizerunku uczestnika (skan lub fax). W uzasadnionych przypadkach w dniu przyjazdu przez opiekunów drużyn „na bramie”.

PAMIĘTAJMY O EKWIPUNKU UCZESTNIKA:
1. Mundur harcerski – kto posiada
2. Strój kąpielowy, ręcznik, klapki – na basen
3. Śpiwór, koc, poduszeczka – obowiązkowo!
4. Piżama/dres do spania
5. Przybory toaletowe
6. Przybory do jedzenia – menażka, niezbędnik, kubek
7. Ubrania dostosowane do warunków pogodowych
8. Obuwie: zmienne, sportowo- turystyczne, klapki pod prysznic
9. Deszczówka
10. Nakrycie głowy
11. Apteczka pierwszej pomocy – 1 na zespół
12. Saperka – 1 na zespół
13. Toporek – 1 na zespół
14. Latarka
15. Instrument muzyczny – mile widziany
16. Dobry humor – obowiązkowo!!!

Informacje organizacyjne

Warunki uczestnictwa

Drużyny powinny być reprezentowane przez maksymalnie 8 i minimalnie 4 harcerzy z maksymalnie dwoma pełnoletnimi opiekunami (jeden opiekun na 4 dzieci). Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie pisemne. Wpłata 50 zł od jednego uczestnika, opiekunowie gratis. Nocleg pod namiotami.

Zgłoszenie: imię i nazwisko uczestnika, PESEL, numer orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (o ile jest), imię i nazwisko instruktora lub pełnoletniego opiekuna, podpis osoby delegującej (jednostki), adres i telefon kontaktowy.

Organizatorzy zapewniają:

Nocleg pod namiotami( nie mam możliwości noclegu w budynku), pełne wyżywienie, okolicznościowy znaczek, dyplomy i nagrody za uczestnictwo, wiele atrakcji, emocji i wrażeń oraz posmak prawdziwej harcerskiej przygody!

Podczas zlotu czynny sklepik spożywczy- możliwość zakupu: kawa, herbata, napoje zimne, popcorn, wata cukrowa itp.

Ważne informacje:

Uczestnicy przyjeżdżają i wyjeżdżają na koszt własny i ubezpieczają się we własnym zakresie (NW,OC).

Zgłoszenie oraz zgody i oświadczenia przedstawiciela ustawowego wraz z wpłatą należy przesłać do dnia 17 maja 2024 roku na adres:

Stowarzyszenie Mamy Wielkie Serca
Stemplew 35
99-140 Świnice Warckie
Powiat: Łęczyca woj. łódzkie
Z dopiskiem: „Zlot NS Stemplew 2024”
tel./ fax. (63) 288-11-07 lub 288-11-06
e-mail: wielkieserca@poczta.onet.pl

Wpłaty prosimy dokonywać na:
Stowarzyszenie Mamy Wielkie Serca
Bank Spółdzielczy Poddębice O/Uniejów
Nr konta 51 9263 0000 2009 4360 2002 0001 (ZLOT NS 2024).

Organizator po otrzymaniu zgłoszenia i przelewu przesyła informację o zakwalifikowaniu drużyny na Zlot.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc zgłoszenia przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.

Informacje można uzyskać w sekretariacie Ośrodka w Stemplewie w godz. 7:00 – 15:00 pod numerem tel. (63) 288-11-06 lub (63) 288 -11- 07 email: sekretariat@zpewiestemplew.pl

Istnieje możliwość noclegu przed zlotem po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub pisemnym.
W przypadku korzystania z wyżywienia należy wnieść dodatkową opłatę.