Zebranie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Centralnego Łuku Turystycznego

Łęczyca, 04 XII 2018 r

Drodzy Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej, jak i przyjaciele, którym bliskie są zagadnienia związane z funkcjonowanie Centralnego Łuku Turystycznego. Zapraszam na ostatnie w tym roku zebranie naszego stowarzyszenia.

Mijający kwartał przyniósł nam w wielu przypadkach zmiany osobowe wśród naszych członków. Z racji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości byliśmy uczestnikami wielu wydarzeń. Świętowaliśmy różne jubileusze i ciężko wypracowane sukcesy. W związku z tym przyszedł czas na podsumowania ostatnich miesięcy oraz podjęcie dyskusji nad planami dotyczącymi roku 2019. Spotkanie LOT „CŁT” (po wcześniejszych konsultacjach telefonicznych) zaplanowano we wtorek na dzień 11 grudnia 2018 r. w Łęczycy, w Sali Ślubów Ratusza Miejskiego, na Placu Tadeusza Kościuszki o godzinie 11.00.

W programie zebrania przewidziano:

 • sprawozdanie merytoryczne za okres od 20 IX do 10 XII 2018 r.
 • sprawozdanie finansowe dotyczące IV kwartału 2018 r.
 • przedstawienie efektów działań marketingowych dotyczących realizowania kampanii społecznościowej w „CŁT”.
 • zapoznanie się z aktualną sytuacją osobową wśród członków Stowarzyszenia i zaplanowanie działań związanych z rekomendacją LOT „CŁT” w nowych strukturach samorządowych.
 • ustalenie sztandarowych imprez na terenie funkcjonowania Lokalnej Organizacji Turystycznej i opracowanie kalendarza wydarzeń na rok 2019 z uwzględnieniem wsparcia ze strony „CŁT”.
 • określenie kierunków i formy materiałów promocyjnych oraz zasad dystrybucji wśród członków Stowarzyszenia jak i naszych partnerów.
 • przekazanie informacji dotyczących możliwości wzięcia udziału w wydarzeniach targowych w roku 2019 i współpracy z Instytutem Geografii Miast i Turyzmu UŁ i Urzędem Marszałkowskim w Łodzi i Regionalną Organizacją Turystyczną Województwa Łódzkiego.
 • zreferowanie aktualnego stanu prawnego Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym.
 • sprawy różne.

W przypadku wprowadzenia do porządku zebrania jeszcze innych, ważnych tematów związanych z działalnością organizacji, proszę o kontakt telefoniczny lub informację drogą mailową.

Z turystycznym pozdrowieniem,

Jacek Ziółkowski – Prezes LOT „CŁT”

Kilka fotografii z zebrania:

Relacja z zebrania:

Kolejne spotkanie Zarząd, Komisji Rewizyjnej i zainteresowanych rozwojem Lokalnej Organizacji Turystycznej „Centralny ŁUK Turystyczny” odbyło się w łęczyckim ratuszu we wtorek 11 grudnia br. W związku z kończącym się rokiem przyszedł czas na podsumowanie działań stowarzyszenia jak i podjęcia dyskusji nad przyszłorocznymi planami. Ta turystyczna organizacja funkcjonuje od ponad 8 lat na obszarze środkowej Polski promując najważniejsze atrakcje regionu jak i odbywające się tu wydarzenia.

Jedną z form propagowania był udział przedstawicieli naszych partnerów na Targach branżowych. I tak w lutym zaprezentowaliśmy się na „TOUR SALON” w Poznaniu, w połowie marca „NA STYKU KULTUR” w Łodzi, październikowych „WORLD TRAVEL SHOW” w Nadarzynie. Nasi przedstawiciele z Uniejowa w ramach projektu unijnego zaprezentowali się na najważniejszych targach turystycznych na świecie, w marcu na „ITB” w Berlinie i „TT WARSAW” odbywających się w końcu listopada w Warszawie.

Na początku lipca „Centralny Łuk Turystyczny” zorganizował cieszący się dużą popularnością V Jubileuszowy Rajd Rowerowy upamiętniający 100 lecie odzyskania niepodległości. Motyw ten przewijał się w wielu imprezach lokalnych, gdzie Łuk występował jako partner uroczystości. O wydarzeniach tych na bieżąco informował na koncie ŁUK-u serwis społecznościowy Facebook. Do dnia dzisiejszego otrzymaliśmy prawie 850 polubień.  Do tej pory największym zasięgiem cieszyły się posty: zdjęcie z Rajdu Mikołajkowego z dnia 8 grudnia: 16 038 odbiorców oraz film z pokazu Mappingu 3D Architekci Niepodległej z dnia 21 października: 10 356 odbiorców.

Od połowy sierpnia funkcjonuje po przebudowie starszej wersji i zmianie nazwy nowa strona internetowa: https://centralnyluk.pl, która cieszy się sporym zainteresowaniem, dając możliwość współtworzenia jej poprzez bezpośredni dostęp dla naszych członków.

W ostatnim kwartale w wyniku wyborów samorządowych, w części gmin należących do „Centralnego ŁUK-u Turystycznego” wyłoniono nowe rady powiatu, miast i gmin wraz z włodarzami. Zarząd podjął się na szczeblach samorządowych do przedstawienia założeń funkcjonowania Lokalnej Organizacji Turystycznej i planowanych działań w nadchodzącym roku. Wytyczne programowe i strategia dotycząca zadań „ŁUK-u” ma być opracowana do Walnego Zebrania Członków, przewidywanego na początku marca 2019 r.

 • Jednym z kierunków ma być przygotowanie w naszym regionie oferty turystycznej dla seniorów i zaprezentowanie jej dla stowarzyszeń w strukturach, których działają w ramach specjalnego Study Tours.
 • Nadchodzący rok przyniesie nam jubileusz 80 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. Nasza organizacja planuje uczcić pomięć bohaterów Bitwy nad Bzurą okolicznościowym rajdem rowerowym. Jednocześnie wytyczając na obszarze „Centralnego ŁUK -u Turystycznego” nizinny szlak pieszy o tej tematyce.
 • Jednym z zadań mają być w sezonie turystycznym propozycje cyklicznych wycieczek autokarowych – Szlakami Tematycznymi CŁT.
 • Ważnym elementem mogącym przynieś profesjonalne funkcjonowanie stowarzyszenia może być podpisanie partnerskiego porozumienia z Instytutem Geografii Miast i Turyzmu, Uniwersytetu Łódzkiego. Naukowe wsparcie specjalistów wraz ze studentami może zaowocować nowymi produktami turystycznymi.

Potencjał przeróżnych atrakcji skupiony w środkowej Polsce jest ogromny, lecz potrzeba do niego odpowiedniej oprawy. Takim wnioskiem podsumowano ostatnie spotkanie Zarząd w mijającym roku z nadzieją na otwarcie nowych obiektów wpisanych w obszar ŁUK-u Turystycznego.