Muzea w Centrum Polski

Dla miłośników historii i różnorodnych muzealnych ekspozycji na obszarze Centralnego Łuku Turystycznego znajdzie się kilka perełek. Przebywając w naszym regionie, podczas zwiedzania zamków i innych atrakcji, nie zapomnijcie o udaniu się do muzeów. Wyprawa w czasie przez różne epoki, wiele zbiorów i eksponatów, wszystko to opatrzone szczegółowym komentarzem. Oczywiście w czasie obowiązującego lockdownu muzea pozostają zamknięte. Wciąż można jednak zaczerpnąć o nich informacji w formie online. O wszelkich aktualnościach będziecie informowani na fanpage’u CŁT oraz bezpośrednich stronach muzeów, do których linki zawarliśmy poniżej. Prezentujemy Wam muzea w Centrum Polski, znajdujące się dokładnie w Łęczycy, Krośniewicach i Oporowie.

Muzeum w Łęczycy

Łęczyckie muzeum mieści się na terenie słynnego Zamku Królewskiego wybudowanego przez króla Polski Kazimierza Wielkiego w II połowie XIV wieku. Historia zamku (jak i całego miasta) jest burzliwa. Goszczono tutaj trzech polskich królów: Władysława Jagiełłę, Kazimierza Jagiellończyka i Zygmunta III Wazę. W I poł. XV wieku w łęczyckim zamku odbyły się ważne Zjazdy Generalne polskiego możnowładztwa. W czasie działań wojennych na przestrzeni wieków, zamek doświadczył także licznych zniszczeń i pożarów. W XVII wieku został opanowany przez wojska szwedzkie, a w czasie zaborów znajdował się m.in. pod panowaniem pruskim. 

Muzea w Centrum Polski
Muzea w Centrum Polski_Zamek w Łęczycy
Muzeum w Łęczycy

Od czasów powojennych na obszarze zamku swoją siedzibę ma Muzeum w Łęczycy. Lokalna twórczość ludowa znajduje się w kręgu szczególnych zainteresowań muzealnych. Dział etnograficzny udostępnia Państwu różnorodne eksponaty, które reprezentują następujące dziedziny:

  • rzeźba, pocz. XX wieku do współczesności
  • strój ludowy i tkactwo, pocz. XX wieku do 80-tych XX wieku
  • meble, narzędzia i sprzęty, pocz. XX wieku do 90-tych XX wieku
  • kowalstwo, lata 50 –te do 60 -tych XX wieku
  • plecionkarstwo, lata 50-te do 80–tych XX wieku
  • plastyka obrzędowa, lata 70-te XX wieku do współczesności
  • garncarstwo, lata 50 –te XX wieku
Muzea w Centrum Polski Łęczyca
Muzea w Centrum Polski
Muzea w Centrum Polski Łęczyca

Wystawa, która zwykle budzi ogrom emocji, zarówno wśród starszych, jak i młodszych, nosi tytuł „Diabeł Boruta we współczesnych rzeźbach i legendach”. Możemy zobaczyć na niej rzeźby figuralne, prezentującego najsłynniejszego polskiego diabła w różnych jego wcieleniach. Obecnie Łęczyca ma największą w Polsce kolekcję muzealną tzw. diabelską, która liczy ponad 400 eksponatów.

Muzeum w Łęczycy proponuje Państwu także interesującą ofertę edukacyjną: lekcje muzealne o zróżnicowanej tematyce, a także warsztaty plastyczne i zabawy plebejskie. 

Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach

Kolejnym ciekawym muzeum w Centrum Polski, do którego zdecydowanie warto się udać, jest Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach.

Od wczesnej młodości jego wielką pasją było kolekcjonerstwo, której poświęcił całe swoje życie. Znany był jako jeden z  największych kolekcjonerów polskich XX w. W ciągu kilkudziesięciu lat zgromadził około 15 000 dzieł sztuki, wyrobów rzemiosła artystycznego, archiwaliów, numizmatów i  pamiątek po wybitnych Polakach oraz wielotysięczny cenny księgozbiór, z kilkoma inkunabułami.

Muzea w Centrum Polski_Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach

W Muzeum zobaczymy kilka sal tworzących eskpozycję stałą: Sala Gen. Władysława Andersa, Salonik, Sala portretowa, Gabinet Kolekcjonera, Sala Gen. Władysława Sikorskiego. Wśród nich jest także gabinet numizmatyczny, którego opis przytaczamy poniżej:

Od zbierania monet rozpoczęła się w dzieciństwie kolekcjonerska kariera Jerzego Dunin-Borkowskiego. W zbiorach Muzeum stanowi ona najliczniejszy pod względem ilościowym zbiór, liczący ponad 5200 muzealiów. Na wysta­wie prezentowany jest wybór najciekaw­szych monet od starożytnych po początek XX w. Pieniądz średniowieczny reprezentowany przez denary, brakteaty, półgrosze i grosze – zawiera w sobie szereg egzemplarzy z obszaru ziem polskich oraz okazy pochodzenia niemieckiego i cze­skiego. Znacznie okazalszy pod względem ilości i typów jest zbiór monet władców z dynastii Jagiellonów (…). W zbiorze medali na szczególną uwagę zasługuje przede wszystkim zespół medali epoki stanisławowskiej i medale wieku XIX. Do najciekawszych egzemplarzy należy zaliczyć medale z epoki Stanisława Augu­sta, pięknie opracowane plastycznie przez takich rytowników jak: Włoch Thomas Pingo (1692-1776), Szwajcar Johann Kaspar Morikofer, Jan Filip Holzhaeusser (1741-1792) – w tym w medale nagrodowe: „Merentibus”, „Solerti”, „Diligentiae, „Medal Dysydentów”, czy wspaniały medal na otwarcie Mennicy w Warszawie.

Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach
Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach
Muzea w Centrum Polski
Muzea w Centrum Polski_Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego

Ostatnią częścią ekspozycji stałej są tzw. „Kolekcjonerskie pasje”, mieszczące się w dawnej stajni i wozowni.

Część ta pokazuje całe spektrum zainteresowań kolekcjonera i patrona muzeum. Jego zbiory miały charakter eklektyczny, bardzo charakterystyczny dla polskiego zbieractwa drugiej połowy XIX w. Dlatego, obok dzieła sztuki, przedmiotów wysokiej klasy artystycznej, historycznej i muzealnej, pamiątek po sławnych Polakach, są również przedmioty codziennego użytku, które należały do zwykłych ludzi. Patyna czasu nadała im walor zabytku, natomiast świadomość kolekcjonerska J. Dunin – Borkowskiego często uratowała je po prostu od zniszczenia.

Muzeum – Zamek w Oporowie

Ostatnie oryginalne muzeum, które pragniemy Państwu przedstawić, to Muzeum w Oporowie, znajdujące się w zamkowych murach. Oporowski zamek jest małą późnogotycką rezydencją obronną wzniesioną około 1440 r. Mieści się na wyspie otoczonej fosą. Zamek w Oporowie jest jednym z niewielu tego typu zabytków zachowanych w Polsce.

Muzeum Zamek w Oporowie_Centralny Łuk Turystyczny_atrakcje w centrum Polski

Zamek od 1949 r. mieści muzeum z ekspozycją wnętrz dworskich. Tworzą ją dzieła sztuki i wyroby rzemiosła artystycznego prezentujące kulturę szlachecką. Zbiory zawierają dzieła sztuki z różnych epok, od XVI do pocz. XX. – obrazy, rzeźby, wyroby rzemiosła artystycznego. Pochodzą one z przekazów, darów i zakupów. Nieliczne tylko eksponaty związane są z historią zamku. Należą do nich portrety rodziny Sołłohubów z XVIII w., lustra z żardinierami z pocz. XIX w., pistolety pojedynkowe z XVIII i XIX w. oraz naczynia fajansowe angielskie z Shelton XIX w.

Muzea w Centrum Polski
Muzeum w Oporowie
Oporów Muzeum
Muzea w Centrum Polski
Oporów Muzeum
Muzea w Centrum Polski

Muzeum – Zamek w Oporowie serdecznie zaprasza do uczestnictwa w lekcjach muzealnych z zakresu wiedzy o sztuce, obyczajach staropolskich i historii regionu organizowanych dla uczniów szkół podstawowych i średnich. Lekcje prowadzone są przez historyków i historyków sztuki.

Muzea w Centrum Polski – zapraszamy w odwiedziny

Nie pozostaje nic innego niż zarezerwować sobie termin i udać się na historyczną wyprawę. Najciekawsze muzea w Centrum Polski czekają także i na Państwa.

Jeśli macie Państwo jakieś pytania, chętnie udzielimy Wam szczegółowych informacji.