Witam serdecznie

CZŁONKÓW ZARZĄDU,
CZŁONKÓW KOMISJI REWIZYJNEJ,
WSZYSTKICH DZIAŁAJĄCYCH JAK I WSPIERAJĄCYCH
LOT „CENTRALNY ŁUK TURYSTYCZNY”

W nawiązaniu do wcześniejszych rozmów telefonicznych informuję, że najbliższe spotkanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Lokalnej Organizacji Turystycznej „Centralny Łuk Turystyczny” odbędzie się w dniu 20 września 2018 r, o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta w Łęczycy przy ulicy M. Konopnickiej 14. Po części organizacyjnej, około godz. 11.30 przeprowadzone zostanie podstawowe przeszkolenie dotyczące funkcjonowania nowej strony internetowej Łuku jak i wykorzystania Social Mediów do promocji naszych atrakcji. W w/w tematy wprowadzi nas Agencja Marketingowa SowiWeb, współpracująca z Centralnym Łukiem Turystycznym.

PROPONOWANY PORZĄDEK ZEBRANIA:

  1. Przedstawienie sprawozdania z okresu od ostatniego zebrania Zarządu (26 06 – 19 09 2018 r.)

  2. Omówienie spraw finansowych związanych z funkcjonowaniem organizacji, w ostatnich trzech miesiącach.

  3. Zreferowanie aktualnego stanu prawnego Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym.

  4. Zaproponowanie sztandarowych imprez w regionie, rekomendowanych do kalendarza CŁT na 2019 r. objętych partnerstwem i współpracą organizacyjną ze strony LOT „CŁT”.

  5. Określenie kierunków i formy materiałów wydawniczych i promocyjnych na sezon 2019.

  6. Planowane działania marketingowe do końca bieżącego roku z uwzględnieniem działań targowych i wydarzeń lokalnych.

  7. Ustalenie listy potencjalnych kandydatów na członków Centralnego Łuku Turystycznego i określenie działań związanych z rozszerzeniem składu LOT.

  8. Przekazanie informacji na temat Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia Turystyki odbywających się w dniach 28-30 IX w powiecie tomaszowskim.

  9. Sprawy różne.

Część szkoleniowa przewidziana jest do godziny 13.00.

Ze względu na istotne tematy, wymagającej szerszych konsultacji Zarządu i Komisji Rewizyjnej uprzejmie proszę o potraktowanie spotkania z pełnym zaangażowaniem i osobiste uczestnictwo w zebraniu. Osoby zainteresowane szkoleniem będą również mile widziane podczas spotkania Zarządu, na które serdecznie zapraszam. W związku z przygotowaniem posiłku w trakcie czwartkowych obrad proszę o potwierdzenie uczestnictwa do 19 września na adres poczty jacekziolo@o2.pl .

Z turystycznym pozdrowieniem

Jacek Ziółkowski – Prezes LOT „CŁT”