Ruiny Zamku w Besiekierach

Na zachodnich krańcach powiatu łęczyckiego, z dala od głównych dróg, na sztucznej wyspie na rzece Orłówce, położone są ruiny późnogotyckiego zamku rycerskiego w Besiekierach. Na ich terenie realizowany jest projekt Historycznego Parku Tematycznego. Ruiny Zamku w Besiekierach wraz z przyległym terenem są miejscem turniejów rycerskich, rajdów rowerowych i wycieczek historycznych.
W pobliskim Grabowie każdego roku po Wielkanocy odbywa się w Święto Palanta – regionalnej gry będącej prekursorem dzisiejszego baseballa.

Ruiny Zamku w Besiekierach

Ruiny Zamku w Besiekierach

Besiekiery stanowią jeden z nielicznych przykładów średniowiecznego obronnego budownictwa ceglanego w województwie łódzkim, zarazem należą do grupy największych założeń warownych zlokalizowanych na terenie historycznej Ziemi Łęczyckiej. Pomimo XVII-wiecznej przebudowy i znacznego ubytku warownia utrzymała swój późnogotycki charakter. Do dziś zachował się pełen obwód zamkowych murów z ruiną domu mieszkalnego do wysokości jednej kondygnacji i reliktami podziałów wewnętrznych. Od północy widoczne są fragmenty otworów okiennych, częściowo z zachowaną oryginalną dekoracją. Wciąż stoi 18–metrowej wysokości segment zachodniej ścianki wieży bramnej z wycinkiem wieżowego ośmioboku i pozostałościami barokowych dekoracji.

 

W okresie wakacyjnym na terenie przy ruinach zamku odbywają się turnieje i spotkania rycerskie.

Z zamkiem związana jest stara legenda o Białej Damie, która choć na stałe zamieszkuje w pobliskich Borysławicach Zamkowych, to przed różnymi ważnymi wydarzeniami pojawia sie w Besiekierach. Można wówczas zaobserwować jej cień w pustym oczodole okiennym wieży bramnej, skąd spływa w dół i wędruje wzdłuż resztek murów zamkowych niknąc nagle tak, jak się pojawiła. Przypuszcza się, że Białą Damą jest duch córki Szczawińskich, która nie chciała wyjść za mąż za wybranego przez rodziców kandydata, gdyż serce swe oddała innemu. Za karę przewieziono ją do zamku w Borysławicach Zamkowych i uwięziono w wieży bramnej. Próba ucieczki przez okno za pomocą sznura zakończyła się dla panny tragicznie i odtąd jej zjawa snuje się w oczekiwaniu na swego wybawcę.

Z nazwą warowni wiąże się z kolei legenda o rycerzu, który założył się z diabłem Borutą z pobliskiej Łęczycy, że zbuduje od podstaw zamek, nie korzystając przy tym z siekiery. Tak też zrobił, nie wiedział jednak, że jeden z robotników pracujących dla niego nazywa się Siekierka. Rycerz więc zakład przegrał i stracił duszę oraz zamek, który nazwano następnie Besiekierami. Według jednej z hipotez historyczna nazwa Besiekiery wywodzi się od słowa nordyckiego Besekr, oznaczającego człowieka w skórze, niedźwiedzia. Sugeruje ona, że we wczesnym średniowieczu stacjonowali tutaj Wikingowie, co potwierdza odkryty w pobliskim Lutomiersku masowy grób wojowników skandynawskich.

Źródło: Zamki Polskie

Tuż obok, w malowniczej scenerii ruin zamku, zlokalizowane jest Siedlisko Besiekiery oferujące komfortowe noglegi i wypoczynek w pobliżu natury, z dala od zgiełku miasta.

Fot: SowiWeb

Aktualności

Jak dojechać

Zobacz i napisz

Zadzwoń

}

Godziny otwarcia

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego.

Centralny Łuk Turystyczny to również wiele innych atrakcji.

Lokalna Organizacja Turystyczna

"Centralny Łuk Turystyczny"

Urząd Miejski w Łęczycy
Pokój 51
ul. Marii Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca

 (24) 721 03 11

 centralnyluk@gmail.com

Regon: 100985783, NIP: 5070084111, KRS: 0000367876