Drewniany kościół rzymsko-katolicki pw. Bożego Ciała i św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Modlnej

(gmina Ozorków, powiat zgierski) został wystawiony pod koniec XVI wieku. Niestety nieznany jest fundator ani dokładna data jego powstania. Wiadomo z kolei, że wzmianki w aktach dotyczące daty erygowania parafii sięgają XV wieku, a zapiski z 1421 roku wspominają miejscowego proboszcza istniejącego już wówczas drewnianego kościółka pw. Bożego Ciała, ufundowanego przez rodzinę Modlińskich herbu Łazęka (Jastrzębiec). Na pradawne korzenie kościoła wskazuje również zachowana chrzcielnica z kamienia. 

Około 1600 roku Stanisław Warszycki herbu Abdank, wojewoda podlaski dobudował do drewnianej konstrukcji murowaną kaplicę, od strony południowej. Erekcja kaplicy nastąpiła dopiero w 1634 roku, lecz już wcześniej ufundował w niej renesansowy przyścienny nagrobek dla zmarłego w 1603 roku ojca, Macieja Warszyckiego, miecznika łęczyckiego, 

W 1886 roku świątynia została gruntownie odnowiona za sprawą troskliwego proboszcza ks. Ludwika Tymienickiego. Następnie ks. Leon Mickiewicz dobudował pięknie wydłużającą kościół kruchtę. Kolejny kapitalny remont, którego inicjatorem był ks. Jerzy Kiełduszyc, odbył się w 1924 roku. 

Kościół w Modlnej nie oparł się działaniom wojennym.

We wrześniu 1939 roku podczas Bitwy nad Bzurą, armatni pocisk wyrwał z kaplicy sporą część ściany. Na szczęście pocisk okazał się niewybuchem, dzięki czemu w kościele nie rozprzestrzenił się ogień. W czasie wojny kościół pełnił funkcję więzienia i magazynu zboża oraz koszar dla żołnierzy Wermachtu w trakcie powstania warszawskiego w 1944 roku. Po wojnie dokonano w nim wielu koniecznych napraw. W ramach rewitalizacji w roku 2010, za czasów proboszcza ks. Zenona Piechoty, wymieniono dach kościoła. Dwa lata później ks. Stanisław Nowacki przeprowadził wymianę zewnętrznego poszycia i konserwację wnętrza. Zadbano również o plac wokół kościoła, który został wyłożony kostką granitową.

Kościół w Modlnej jest orientowaną, jednonawową budowlą konstrukcji zrębowej, powstałą z drewna modrzewiowego, o ścianach oszalowanych deskami.

Nawa prostokątna z nieco węższym prezbiterium. Dach czterospadowy, położony na więźbie typu storczykowego, należącej do najbardziej skomplikowanych konstrukcji nośnych. Poszycie w większości kryte gontem, zwieńczone sześcioboczną drewnianą sygnaturką zakończoną baniastym gontowym hełmem, z którego wyrasta krzyż. Wnętrze całego kościoła posiada strop płaski z licznymi malowidłami i chórem muzycznym wspartym na dwóch kolumnach. Od północy do świątyni przylega drewniana zakrystia, a od południa – późnorenesansowa, murowana Kaplica Warszyckich.

Wśród wyposażenia na uwagę zasługuje barokowy ołtarz główny, skrywający wśród ażurowych wnęk XVII-wieczne rzeźby św. Stanisława i św. Wojciecha. Między figurami króluje XVIII wieczny obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem w sukience, nazywany przez mieszkańców Matką Boską Modlińską i drugi, XVIII- wieczny obraz przedstawiający św. biskupa Stanisława Szczepanowskiego ze wskrzeszonym Piotrowinem. Wejście do wczesnobarokowej Kaplicy Warszyckich z prezbiterium, rozdzielone XVII- wieczną, kutą z żelaza kratą. Wewnątrz kamienny nagrobek, przedstawiający zmarłego ojca fundatora w renesansowej zbroi. Do zabytków sztuki znajdujących się w kościele należą m.in.: kropielnica z XV wieku, wykuta w kształcie kielicha z kamiennej bryły piaskowca, barokowa chrzcielnica i ambona, dwa krucyfiksy z XVIII wieku oraz płyty epitafijne.

W ogrodzenie świątyni wbudowano w 1905 r. masywną, murowaną dzwonnicę parawanową z dwoma spiżowymi dzwonami.

Drewniany kościół pw. Bożego Ciała w Modlnej jest wpisany do rejestru zabytków województwa łódzkiego (nr rejestru: A/497/143 z 04.08.1967 r.).

Kościół w Modlnej

Parafia pw. Bożego Ciała i Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Modlnej

MODLNA 28, tel: 42 710 13 70, 782 778 555
95-035 Ozorków
GPS: 51.97638, 19.37942