Grodzisko w Tumie – jedno z najważniejszych miejsc średniowiecznej Polski

Od dłuższego czasu czynione są starania w zakresie rekonstrukcji Grodziska w Tumie, będącego najważniejszym grodem wczesnopiastowskim w województwie łódzkim i jednym z najistotniejszych zabytków na obszarze Centralnego Łuku Turystycznego. Historycy i archeologowie potwierdzają, że zapomniane piastowskie grodzisko, zwane dziś Szwedzką Górą, odegrało zasadniczą rolę w okresie kształtowania się chrześcijaństwa i wczesnego państwa polskiego. To dzięki jego istnieniu w najbliższej okolicy powstały liczne, obecnie odrestaurowane zabytki, jak np. Archikolegiata w Tumie, Zamek Królewski w Łęczycy, a także kościoły i klasztory.

Gród w Tumie w czasach pierwszych Piastów pełnił okresowo funkcję stolicy Polski, zwłaszcza w okresie panowania Bolesława Krzywoustego, o czym wspomina w swojej kronice Gall Anonim. Stwierdzenie, iż Tum (wówczas Łęczyca) to jedna z historycznych stolic Polski nie jest przesadzone, przebywali tu przecież władcy z dynastii Piastów, a w okolicznej Kolegiacie odbył się wg różnych źródeł pierwszy polski sejm, zwołany przez Kazimierza Sprawiedliwego, który jest tematem obrazu Jana Matejki „Sejm w Łęczycy”. Oprócz polskich władców przebywał tam również konwent zakonny Benedyktynów, którzy założyli w Łęczycy opactwo Najświętszej Maryi Panny. W kolegiacie romańskiej odbywały się od XII do XVI wieku zgromadzenia kapituły i synody prowincjonalne. Obecność zakonników na danym obszarze w tamtych czasach wiązała się nie tylko z rozwojem chrześcijaństwa, ale również z edukacją,rozwojem rolnictwa i gospodarki (z uwagi na wykształcenie duchownych). Dzisiaj dobrze zachowane wały obronne grodu wznoszą się wśród pięknych łąk gdzie jednocześnie widać ślady potrójnych fos.

Poniżej kilka fotografii naszego unikalnego grodziska i okolic:

Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, przy wsparciu władz samorządowych Województwa Łódzkiego oraz Starostwa Powiatowego w Łęczycy, wykonało szereg działań niezbędnych do uzyskania środków unijnych na rekonstrukcję grodziska. Najważniejszych z nich był projekt: „Tum – perła romańskiego szlaku” w konkursie RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Prace zostały jednak wstrzymane.

Rekonstrukcja Grodziska w Tumie – znamy powód wstrzymania prac

Dlaczego prace nad rekonstrukcją grodziska w Tumie zostały wstrzymane? „Na podstawie ostatnich konsultacji z Norweskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Ambasadą Rzeczypospolitej Polskiej w Oslo, wiemy że Norwegowie jeszcze w 2019 roku planują odkupić grodzisko” – informuje była wicestarosta Powiatu Łęczyckiego, Pani Krystyna Pawlak. Co takiego skłoniło Norwegów do podjęcia tej decyzji?

 

Norwegowie chcą odkupić Grodzisko w Tumie z uwagi na ślady osadnictwa Wikingów

Norwegowie chcą odkupić Grodzisko w Tumie

Na terenie wczesnopiastowskiego grodu archeolodzy dokonali w mijającym miesiącu sensacyjnego odkrycia. Podczas ostatnio prowadzonych prac wykopaliskowych na terenie grodziska w Tumie przypadkowo natknęli się oni na przepalone ludzkie szczątki. Po przeprowadzeniu szczegółowych badań i analiz, ustalono że mamy do czynienia z ogromnym, niespełna hektarowym cmentarzyskiem, na którym znajdują się liczne szczątki plemienia Wikingów pochodzące z V w. n.e. To nie pierwszy akcent wikingowski na Ziemi Łęczyckiej i okolicach. W Besiekierach znajdujących się na terenie Gminy Grabów, we wczesnym średniowieczu najprawdopodobniej także stacjonowali Wikingowie. Po­twier­dza to od­kry­ty w nie­od­le­głym Lu­to­mier­sku ma­so­wy grób wo­jow­ni­ków skan­dy­naw­skich. Kolejnym dowodem może być sama nazwa wsi – we­dług jed­nej z hi­po­tez hi­sto­rycz­na na­zwa Be­sie­kie­ry wy­wo­dzi się od sło­wa nor­dyc­kie­go Be­sekr, ozna­cza­ją­ce­go czło­wie­ka w skó­rze, niedź­wie­dzia.

 

Jak potoczą się losy Grodziska w Tumie?

Jak będą się toczyć losy Grodziska w Tumie i czy ostatecznie władze samorządowe Województwa Łódzkiego zgodzą się na jego wykupienie przez Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych? O tym powinniśmy przekonać się już niebawem.

Zapraszamy do śledzenia aktualności na naszym profilu FB.

EDIT:

Podane informacje są oczywiście nieprawdziwe, pojawiły się w związku z nadchodzącym dniem Prima Aprilis 😉 Możemy już spać spokojnie, Grodzisko pozostaje w naszych polskich rękach 🙂

Zapraszamy do zapoznania się z innymi ciekawostkami na naszej stronie, np. w dziale „Aktualności”.

Warto także śledzić nasz kalendarz imprez, w którym informujemy o najciekawszych eventach na terenie Centralnego Łuku Turystycznego.