Muzeum im. J. Dunin - Borkowskiego w Krośniewicach

 

Muzeum im. J. Dunin – Borkowskiego w Krośniewicach powstało w 1978 r. dzięki wielkiej pasji i hartowi ducha hetmana kolekcjonerów polskich Jerzego Dunin – Borkowskiego. Mieści się w XIX w. zajeździe zbudowanym w stylu klasycystycznym na planie litery C.

W kilku tematycznych salach prezentuje dzieła sztuki, wyroby rzemiosła artystycznego, numizmaty, pamiątki po wybitnych Polakach – jak marszałek J. Piłsudski, gen. Wł. Sikorski, gen. Wł. Anders, Książe J. Poniatowski i T. Kościuszko. Wśród najciekawszych eksponatów są obrazy Marcello Bacciarellego, Olgi Boznańskiej, Kazimierza Sichulskiego i Stanisława Wyspiańskiego.

Od 2002 r. ustanowiona jest Honorowa Nagroda Hetmana Kolekcjonerów Polskich J. Dunin-Borkowskiego, wręczana wybitnym kolekcjonerom podczas organizowanego corocznie Ogólnopolskiego Święta Kolekcjonerów.

Zapraszamy do Muzeum im. Dunin-Borkowskiego.

Aktualności

Jak dojechać

Zobacz i napisz

kontakt@muzeumkrosniewice.pl

Zadzwoń

}

Godziny otwarcia

(1 maja – 30 września)
  • wtorek – środa 9:00-16:00
  • czwartek – piątek 9:00-17:00
  • sobota – niedziela 10:00-17:00
(1 października – 30 kwietnia)
  • wtorek – piątek 9:00-16:00
  • sobota – niedziela 10:00-15:00

Centralny Łuk Turystyczny to również wiele innych atrakcji.

Lokalna Organizacja Turystyczna

"Centralny Łuk Turystyczny"

Urząd Miejski w Łęczycy
Pokój 51
ul. Marii Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca

 (24) 721 03 11

 centralnyluk@gmail.com

Regon: 100985783, NIP: 5070084111, KRS: 0000367876