Skansen "Łęczycka Zagroda Chłopska" w Kwiatkówku i Grodzisko w Tumie

Jeśli chcesz spędzić aktywnie wolny czas, zobaczyć ciekawe miejsca, jesteś miłośnikiem historii i przyrody, zapraszamy do Grodziska w Tumie i Skansenu  „Łęczyckiej Zagrody Chłopskiej” w Kwiatkówku, znajdujących się na obszarze „Tum – Perła Romańskiego Szlaku Ziemi Łęczyckiej”. Te dwa obiekty należące do Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi prezentują wyjątkowe dziedzictwo historyczne i kulturowe centralnej Polski.

Skansen w Kwiatkówku „Łęczycka Zagroda Chłopska”

Agroturystyka w Centrum Polski_skansen Łęczyca

Jeśli chcesz spędzić aktywnie wolny czas, zobaczyć ciekawe miejsca, jesteś miłośnikiem pięknych krajobrazów, przyrody i historii zapraszamy do skansenu „Łęczyckiej Zagrody Chłopskiej” w Kwiatkówku.

Skansen „Łęczycka Zagroda Chłopska” jest jednym z trzech elementów projektu „Tum perła romańskiego szlaku”. Zagroda to gliniany dom mieszkalny z dwoma izbami: kuchnią i pokojem oraz przelotową sienią. Próg chłopskiej chałupy przenosi w czas Drugiej Rzeczpospolitej, a na podwórku unosi się delikatny zapach oleju z siemienia lnianego, który właśnie wytłoczony został w działającej w skansenie, a jedynej w okolicy olejarni. Obok, w kuźni, żarzy się koks, a kowal ma w niej wszystko, co jest mu potrzebne do szczęścia. Nad zagrodą góruje dwustuletni wiatrak, którego budowę i zasadę działania można poznać zwiedzając jego wnętrze.

Grodzisko w Tumie

Grodzisko w Tumie koło Łęczycy

Położone na niewielkim wyniesieniu pośród podmokłych łąk w dolinie rzeki Bzury grodzisko w Tumie, jest najstarszym elementem średniowiecznej Łęczycy. Zrekonstruowany i uroczyście otwarty w 2022 roku obiekt, stanowi pozostałość wczesnośredniowiecznego grodu, czyli miejsca obronnego, a zarazem lokalnego centrum administracyjnego w czasach dynastii Piastów.
Dzięki badaniom kolejnych pokoleń archeologów wiemy, że pierwszy gród w Tumie zbudowano w okresie, gdy obszar dzisiejszej Polski zamieszkiwały różne plemiona, jak Polanie czy Wiślanie. Jedno z takich plemion pod koniec VIII wieku wzniosło pierwszy, dookolny wał z placem (tzw. majdanem) wewnątrz. Nie było tam wówczas trwałej zabudowy, gdyż gród pełnił funkcję refugium – miejsca obronnego, w którym ludzie mogli schronić się w razie zagrożenia.

Grodzisko w Tumie koło Łęczycy

Pierwszym przełomem w dziejach wczesnośredniowiecznej Łęczycy była ostatnia dekada X wieku. To wówczas, jak ustalono w wyniku ostatnich badań archeologicznych, gród został zajęty przez Piastów, budujących pierwsze polskie państwo. Rozpoczęła się faza II, wczesnopiastowska. Wiadomo też, że w tym czasie gród łęczycki był centralnym ośrodkiem ziemi łęczyckiej i pełnił funkcje administracyjno-obronne. Był też głównym elementem ówczesnej Łęczycy, która nie miała jednolitej zwartej zabudowy, lecz była rozrzucona, rozproszona po obu stronach doliny Bzury, z grodem pośrodku.

Aktualności

Jak dojechać

Zobacz i napisz

skansen@maie.lodz.pl

Zadzwoń

}

Godziny otwarcia

10:00 – 18:00

Centralny Łuk Turystyczny to również wiele innych atrakcji.

Lokalna Organizacja Turystyczna

"Centralny Łuk Turystyczny"

Urząd Miejski w Łęczycy
Pokój 51
ul. Marii Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca

 (24) 721 03 11

 centralnyluk@gmail.com

Regon: 100985783, NIP: 5070084111, KRS: 0000367876