Kościoły mariawitów w Nowej Sobótce i Kadzidłowej

Nowa Sobótka – kościół mariawitów i Centrum Wielokulturowości

 

Parafia Kościoła Starokatolickiego Mariawitów pw. św. Mateusza i św. Rocha w Nowej Sobótce, to pierwsza parafia, która opowiedziała się za ruchem mariawickim w 1906 roku. Jej założycielem był o. Jan Maria Michał Kowalski, późniejszy arcybiskup. W ciągu niespełna roku zbudowano jeden z większych i okazalszych kościołów mariawickich. Obok niego wybudowano dom parafialny, w którym siostry mariawitki prowadziły działalność oświatową, charytatywną i społeczną. Przełożoną klasztoru była s. Maria Eliza Patora. W pamięci miejscowej ludności została zapamiętana jako wielka społeczniczka, świadcząca pomoc wszystkim bez względu na wyznanie czy narodowość.

W latach 80. XX wieku siostry opuściły budynek, który stopniowo zaczął popadać w ruinę. Parafia postanowiła utworzyć w nim siedzibę Centrum Wielokulturowości Dom na Skrzyżowaniu im. s. Marii Elizy Patory. Będzie to ośrodek integrujący lokalną społeczność i przedstawiający jej historię. Aktualnie parafia jest na etapie pozyskiwania funduszy przeznaczonych na remont zabytkowych obiektów: kościoła i domu parafialnego.

Obydwa budynki zbudowano z czerwonej cegły w stylu neogotyckim. W kościele szczególną uwagę należy zwrócić na zabytkowy ołtarz, w kształcie konfesji oraz żeliwną ambonę. Nabożeństwa odprawiane są w każdą niedzielę o godz. 11.00 a także w dni powszednie według ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej parafii. Istnieje możliwość zwiedzania kościoła po uprzednim skontaktowaniu się z proboszczem, który mieszka w na tyłach kościoła parafialnego.

Kościoły mariawitów w Nowej Sobótce i Kadzidłowej
Kościoły mariawitów w Nowej Sobótce i Kadzidłowej
Kościoły mariawitów w Nowej Sobótce i Kadzidłowej
Kościoły mariawitów w Nowej Sobótce i Kadzidłowej

Aktualności

Jak dojechać

Zobacz i napisz

Zadzwoń

Kościół mariawitów w Kadzidłowej

 

Pomiędzy ruinami zamku w Besiekierach, a kopalnią Soli w Kłodawie, w gminie Grabów, na pograniczu województwa łódzkiego i wielkopolskiego znajduje się dosyć rozległa wieś – Kadzidłowa.

Niegdyś istniał tu dwór, którego fragmenty znajdują się w murach kościoła starokatolickiego mariawitów pw. Przenajświętszego Sakramentu. W majątku spędziła młodość Maria Koszutska, znana jako Wera Kostrzewa – działaczka społeczna, która prowadziła tajne nauczanie miejscowej ludności. W 1912 mariawici, którzy stanowili większość mieszkańców wioski, zakupili ziemię wraz z zespołem dworskim, w którym urządzono kaplicę, ochronkę dla dzieci i szkołę.

W 1928 roku przystąpili do budowy obecnie istniejącego kościoła, który cechuje się wyjątkową skromnością i urokliwym położeniem, wśród stawów i pozostałości podworskiego parku.

W kościele odprawiane są nabożeństwa w każdą niedzielę  i święta o godz. 9.00. W stojącym obok domu parafialnym (wejście od tyłu), mieszkają osoby, które są upoważnione do otwierania kościoła odwiedzającym turystom.

Aktualności

Jak dojechać

Zobacz i napisz

Zadzwoń

Centralny Łuk Turystyczny to również wiele innych atrakcji.

Lokalna Organizacja Turystyczna

"Centralny Łuk Turystyczny"

Urząd Miejski w Łęczycy
Pokój 51
ul. Marii Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca

 (24) 721 03 11

 centralnyluk@gmail.com

Regon: 100985783, NIP: 5070084111, KRS: 0000367876