Drewniany kościół pw. św. Marii Magdaleny w Łękach Kościelnych

(gmina Krzyżanów, powiat kutnowski) został wzniesiony w 1775 roku z fundacji Jana Leźnickiego – dziedzica Łęk, podczaszego łęczyckiego, herbu Nałęcz. Konsekrował go 27 VII 1806 roku biskup sufragan płocki Antoni Luboradzki.

Pierwszy kościół wzmiankowany był w roku 1357 przy erygowaniu parafii przez władających wsią biskupów płockich. Po burzliwych czasach wojen i zniszczeń dotrwał do 2 poł. XVIII wieku, kiedy to został całkowicie odbudowany.

Świątynia była wielokrotnie remontowana, m.in. w 1852 roku, 1911 roku, jak i w czasach współczesnych. Dzwonnica przy kościele z 1828 roku była początkowo drewniana, Obecna, czworoboczna, murowana z dachem pulpitowym pochodzi z 1908 roku.

Budynek świątyni to orientowana budowla konstrukcji zrębowej, oszalowana, posiadająca trzy nawy.

Od wschodu przedłużenie nawy głównej zamknięte wielobocznym, węższym i niższym prezbiterium z odchodzącą od północy zakrystią. Część zachodnią wypełnia wysoka, czworoboczna wieża wykończona kopułą z latarnią, pod którą znajduje się chór. Przy nawie południowej kruchta. Wewnątrz stropy przykryte dachem dwuspadowym, krytym gontem, nad zakrystią dach pulpitowy. Całości zewnętrznej bryły dopełnia znajdująca się nad nawą barokowa wieżyczka na sygnaturkę.

We wnętrzu świątyni znajdują się cztery bogato zdobione późnobarokowe XVIII-wieczne ołtarze z późniejszymi rzeźbami.

W ołtarzu głównym znajduje się wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej w typie Hodogetrii (Przewodniczki) w stylu neogotyckim z początku XIX wieku oraz obrazy św. Marii Magdaleny z Magdali i Miłosierdzia Bożego na zasuwie. W bocznym ołtarzu nawy północnej zwraca uwagę obraz Wojciecha Gersona przedstawiający św. Józefa. Ponadto od południowej strony obrazy św. Krzysztofa z 2 poł. XVIII wieku i św. Rocha oraz obraz „Oto Człowiek” (łac. „Ecce Homo”) z XVIII wieku. Wnętrze świątyni zdobi XX-wieczna polichromia o charakterze ludowym. Do cennego wyposażenia wnętrza należą: XVII-wieczna ambona (najprawdopodobniej z pierwszego kościoła) oraz barokowa, marmurowa XVIII-wieczna chrzcielnica. Na chórze, utrzymane w stylu wyposażenia kościoła, 12-głosowe organy z drugiej połowy XX wieku.

Podczas II wojny światowej hitlerowcy ograbili i zamknęli kościół, a proboszcza – ks. Edwarda Skupińskiego, aresztowali i wywieźli do obozu w Dachau. Zaraz po wyzwoleniu świątynię uporządkował ks. Franciszek Zakrzewski – pierwszy powojenny proboszcz. W styczniu 1945 roku świątynia została ponownie erygowana i przywrócona do kultu Bożego. Pierwszym nabożeństwem powojennym była msza pogrzebowa Stanisława Chełchowskiego, ostatniego dziedzica majątku w Konarach, która odbyła się w lutym tegoż roku.

Kościół parafialny pw. św. Marii Magdaleny jest wpisany do rejestru zabytków województwa łódzkiego,

nr rejestru 20/261 z 07 06 1967, dzwonnica 21/262 z 07 06 1967

Kościół w Łękach Kościelnych

Parafia św. Marii Magdaleny w Łękach Kościelnych

ŁĘKI KOŚCIELNE 43
99-314 Krzyżanów
Tel. (24) 356-28-37
GPS: 52.16495, 19.50080