Drewniany kościół filialny pw. Matki Bożej Łaskawej w Pęcławicach

przynależny do Parafii Świętej Trójcy w Piątku (gmina Piątek, powiat łęczycki) wcześniej wchodził w zasoby nieistniejącej aktualnie małej wioski Ciechosławice. Historią swoją sięga roku 1521. Gdzie za sprawą fundatorów z rodu Rola wystawiono pierwszą świątynię. Do wystawienia jej przyczyniły się częste wylewy Bzury i brak możliwości chodzenia do kościoła w Piątku.

Losy kościoła nierozerwalnie związane były z pęcławickimi dziedzicami, którzy przez pokolenia wspierali swoją parafie, W kronikach zanotowano przekazanie 2000 zł na fundusz kaplicy przez Floriana Bykowskiego w 1644 r. Pod koniec XVIII w. kolejny właściciel Florian Potkański, podkomorzy województwa sandomierskiego w roku 1780 odnowił kościół, nadając mu barokowy charakter. Od 1790 r. dobra przechodzą w ręce rodziny Molskich herbu Nałęcz którzy w 1810 r. sfinansowali naprawę wyposażenia. W roku 1851 po wcześniejszym przejęciu majątku w Pęcławicach odnowił kościół Maksymilian Edward Łebkowski herbu Dąbrowa.

W czasach rozbiorów i w okresie międzywojennym, z racji otoczonego kultem wizerunku Matki Boskiej kościółek był znanym sanktuarium. Szczęśliwie przetrwał działania wojenne podczas Bitwy nad Bzurą, znajdując się na pierwszej linii walk w 1939 r. Obecną świątynie gruntownie odrestaurowano w 2008 r. i dalej stanowi znaczące miejsce w Gminie Piątek.

Kościół w Pęcławicach jest niewielką świątynią składającą się z jednoprzestrzennej nawy oraz węższego i niższego prezbiterium zamkniętego trójbocznie.

Jest budowlą konstrukcji wieńcowej ze ścianami wzmocnionymi lisicami. Do nawy – na osi świątyni – przylega kruchta nakryta dachem pulpitowym, podobnie jak niewielka zakrystia dobudowana do prezbiterium od strony północnej.
Budowlę wzniesiono na fundamentach z kamienia polnego. Ściany świątyni szalowane są deskami wzmocnionymi lisicami. Nawę i prezbiterium nakrywają dwuspadowe dachy namiotowe kryte gontem. Świątynię wieńczy umieszczona nad nawą sygnaturka osadzona na sześciobocznym bębnie, z latarnią nakrytą cebulastym hełmem z ocynkowanej blachy.

We wnętrzu kościoła prezbiterium rozdziela od nawy głównej półkolisty otwór tęczowy krzyżem na nisko osadzonej belce. Z wyposażenia na szczególną uwagę zasługuje rokokowy ołtarz główny z obrazem patronki świątyni Matki Bożej Łaskawej z Dzieciątkiem (2 poł. XVIII w.) przykryty srebrną, częściowo pozłacaną sukienką. Na zasuwie obraz św. Urszuli. Ponadto interesujący jest: rokokowy konfesjonał, drewniany chór muzyczny wsparty na czterech kolumnach (z wejściem po zabudowanych schodach drabinowych) oraz współczesne polichromie malowane na płaskim suficie i ścianach świątyni. Do zabytków ruchomych świątyni należy m.in.: gotycki krucyfiks z XV wieku, krucyfiks rokokowy z XVIII wieku, dwa obrazy procesyjne i dwa ornaty z końca XVIII w.

Miejscowa legenda głosi, że w czasie jednej z powodzi, jakie często nawiedzały te tereny,

cudowny obraz przeniesiony został do Ciechosławic przez wzburzone wody i zatrzymał się nagle na wzniesieniu, na którym obecnie stoi kościółek.

Drewniany kościół pw. Matki Bożej Łaskawej w Pęcławicach wpisano do rejestru zabytków województwa łódzkiego

(nr rejestru: 486/371 z 01.08.1967 r.).

Kościół w Pęcławicach

Parafia Świętej Trójcy w Piątku

ul. Jana Pawła II 5
99-120 PIĄTEK
tel. 24 722 11 69 w. 21
GPS: 52.12687, 19.49022 (Pęcławice)