Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

40. Jubileuszowy Zlot do Środka Polski

18 maja, 2019

40 Jubileuszowy Zlot do Środka Polski w Piątku 2019

40. Jubileuszowy Zlot do Środka Polski – 18 maja 2019

Oddział PTTK ,,Ziemi Łęczyckiej” w Łęczycy oraz Urząd Gminy Piątek zapraszają wszystkich miłośników turystyki, aktywnego wypoczynku i krajoznawstwa na XL Jubileuszowy Zlot do Środka Polski, który odbędzie się w sobotę, 18 maja 201 9r. na terenie gminy Piątek.

Współorganizatorami Zlotu jest Urząd Gminy w Piątku oraz Towarzystwo Miłośników Piątku i Okolic. Zlot organizowany jest przy wsparciu Urzędu Miejskiego w Łęczycy. Projekt współfinasowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Propagowanie turystyki jako zdrowego stylu życia, poznawanie piękna i walorów krajoznawczych Gminy Piątek połączone z zabawą to główne cele tegorocznego Zlotu.

Na uczestników Zlotu czeka 5 tras pieszych oraz trasa rowerowa.

Zlotowicze będą mieli możliwość podziwiania pracy rzeźbiarzy, którzy wezmą udział w XI Plenerze Rzeźbiarskim Środka Polski w Piątku odbywającym się w dniach 15 – 18 maja 2019 r.

Wszyscy, którzy zdecydują się 18 maja 2019 r. spędzić wspólnie czas z Łęczyckim Oddziałem PTTK będą mieli zapewniony szereg niespodzianek i mnóstwo atrakcji.

Zlot jest imprezą non-profit i nie ma charakteru komercyjnego. Odbędzie się na zasadach samoorganizacji i wolontariatu.

Kierownictwo Rajdu:
– Paweł Czarnecki – komandor
– Katarzyna Ogonowska – kwatermistrz Zlotu/koordynator ds. programowych Zlotu
– Wioletta Stefaniak – kierownik finansowy

Uczestnicy Zlotu:

W Zlocie mogą brać udział drużyny zgłoszone przez szkoły, placówki oświatowo – wychowawcze oraz uczestnicy indywidualni.
Młodzież może uczestniczyć w Zlocie pod warunkiem pisemnego potwierdzenia jej udziału przez szkołę. Warunkiem koniecznym uczestnictwa jest zapewnienie opieki przez nauczyciela lub upoważnionej osoby dorosłej.

Wskazówki organizacyjne:
8:00 – zbiórka w sobotę 18 maja 2019 roku na Placu T. Kościuszki w Łęczycy,
8:10 – 8:40 – przejazd autokarami do Piątku,
9:00 – 9:40 – uroczyste rozpoczęcie ZLOTU przed Urzędem Gminy w Piątku, pamiątkowe zdjęcie, losowanie tras pieszych,
9:40 – 10:10 – przejazd autokarami na trasy nr 1,2,3,4,5 oraz wyjazd na trasę rowerową,
10:10 – 15:00 – wędrówki zlotowymi trasami podczas, których na uczestników czekać będzie wiele niespodzianek i niecodzienne konkursy,
15:00 – posiłek i podsumowanie Zlotu w Piątku,
16:00 – wyjazd grup do Łęczycy.

Zakończenie Zlotu oraz wyjazd grup przedszkolnych odbędzie się ok. godz. 14:00.

W przypadku drużyn korzystających z własnych środków transportu, należy tak planować przyjazd, by znaleźć się w Piątku o godz. 8:40.

 

Opłata na rzecz organizacji Zlotu wynosi 5 zł dla wszystkich uczestników.
• Przypominamy, iż legitymacje z opłaconą składką za 2019 rok, były ważne tylko do 31 marca 2019 r.

Opiekunowie grup zwolnieni są z opłaty.
W przypadku nie zgłoszenia się na Zlocie opłata na rzecz organizacji imprezy nie będzie zwracana.
Zgłoszenia imienne drużyn prosimy składać wraz z opłatą na rzecz organizacji Zlotu w siedzibie Oddziału PTTK „Ziemi Łęczyckiej” w Łęczycy, ul. Marii Konopnickiej 10 w nieprzekraczalnym terminie do 14 maja 2019 r.

 

UWAGI:
Biuro Oddziału będzie czynne:
w poniedziałki i czwartki w godzinach 16:00 – 19:00

 

Karty uczestnictwa w Rajdzie można przesłać również pocztą elektroniczną na adres pttk.leczyca@wp.pl
W takim przypadku, opłatę na rzecz organizacji Rajdu prosimy wpłacać na konto Oddziału PTTK „Ziemi Łęczyckiej”:
Bank Spółdzielczy Ziemi Łęczyckiej w Łęczycy
46 9029 0000 0112 5209 2001 0001
z dopiskiem XL Zlot „Do Środka Polski”

Organizatorzy Zlotu nie zapewniają żadnych świadczeń dla uczestników imprezy, którzy zgłoszą się po wskazanym terminie!

Członkowie PTTK z opłaconą składką za 2019 r. ubezpieczeni są w Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie. Uczestnicy rajdu nie będący członkami PTTK, nie są objęci ubezpieczeniem, a kierownictwo Rajdu nie ponosi odpowiedzialności cywilnej w przypadku szkody powstałej na osobie lub mieniu.
Obowiązki uczestników:
– Przebycie trasy rajdowej;
– Stosowanie się do zaleceń organizatorów;
– Przestrzeganie „Karty turysty”;
– Posiadanie apteczki przez drużynę;
– Przestrzeganie regulaminu rajdu;
– Przestrzeganie przepisów ruchu drogowego i ochrony przyrody!!!

Każdy uczestnik Rajdu otrzyma od organizatorów:
– Pamiątkowy, okolicznościowy znaczek
– Ciepły posiłek na mecie Zlotu
– Potwierdzenie punktów na odznaki:
– turystyki pieszej OTP
– krajoznawcze
– turysta przyrodnik

Ostateczna interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatora.
Zapraszamy do wspólnej wędrówki i zabawy na turystycznych szlakach!

Do zobaczenia w Środku Polski!

Organizatorzy

Szczegóły

Data:
18 maja, 2019
Kategoria Wydarzenie:
Wydarzenie Tagi:
, ,
Witryna internetowa:
https://www.gminapiatek.pl/

Organizatorzy

Urząd Gminy Piątek
Oddział PTTK „Ziemi Łęczyckiej” w Łęczycy