Dworek w Uniejowie zwycięzcą I Konkursu Nasz Zabytek Fundacji Most the Most w Łódzkiem

Dworek w Uniejowie zwyciężył w I Konkursie Nasz Zabytek organizowanym przez Fundację Most the Most w województwie łódzkim. Gratulujemy zwycięzcy, a zgłaszającym i właścicielowi zabytku dziękujemy za zaangażowanie. Teraz czas na II Konkurs, w którym mieszkańcy Uniejowa i okolic będą zgłaszać Fundacji pomysły na funkcję społeczną zabytku.

 

Po wyborze najlepszych pomysłów i podpisaniu umowy z właścicielem zabytku, Fundacja przyzna dofinansowanie na jego rewaloryzację i dostosowanie do wybranych w konkursie funkcji społecznych. Wysokość dotacji może sięgnąć nawet 1 000 000 PLN.

 

Konkurs „Nasz Zabytek” to projekt o charakterze regionalnym i lokalnym. Ogłaszany jest sekwencyjnie w poszczególnych województwach. Konkurs jest podzielony na dwie części: I Konkurs – wybór jednego zabytku w województwie oraz II Konkurs – wybór pomysłów na nową funkcję społeczną zwycięskiego zabytku. I Konkurs w województwie łódzkim został ogłoszony pod koniec października 2021 r. Podczas trwającego 4 tygodnie (29.10.2021-26.11.2021) naboru I Konkursu Fundacja otrzymała ponad 441 zgłoszeń na 23 zabytkowe obiekty. Ocenę formalną przeszło 17 zabytków (6 obiektów nie spełniało kryteriów konkursu – np. były własnością prywatną).

 

Zgłoszone obiekty można obejrzeć na mapie zabytków na stronie Fundacji Most the Most: https://mostthemost.pl/mapa-zabytkow/.

 

Fundacja skontaktowała się z właścicielami zabytków, które spełniły formalne kryteria konkursowe w celu potwierdzenia woli współpracy z Fundacją i uzyskania informacji niezbędnych do dalszej oceny zgłoszeń. Chęć współpracy z Fundacją zadeklarowało 9 właścicieli zgłoszonych w konkursie zabytków.

 

Są to:

1. Dworek w Uniejowie
2. Spichlerz w Skomlinie
3. Park Podworski w Dąbrowie
4. Pałac Męcińskich w Działoszynie
5. Dworzec Kolejowy w Rawie Mazowieckiej
6. Park dworski w Zapolicach
7. Pałac Schlösserów (Młodzieżowy Dom Kultury) w Ozorkowie
8. Dawny zajazd pocztowy (Biuro Wystaw Artystycznych) w Sieradzu
9. Rynek Tadeusza Kościuszki w Bolimowie

Spośród tych zabytków komisja konkursowa wybrała zwycięzcę.

 

Zwycięzca I Konkursu w Łódzkiem – Dworek w Uniejowie

Późnoklasycystyczny dworek z 1845 roku znajduje się na terenie miasta Uniejów, przy ulicy Targowej. Jego właścicielami była rodzina Hofmajstrów, spokrewniona z Tollami dawnymi zarządcami Zamku Uniejowskiego. Dworek zbudowany jest na klasycznym planie prostokąta. Między drzwiami, a oknami poddasza znajduje się gzyms, na którym umieszczono datę powstania dworku. Po wojnie w budynku znajdował się Ośrodek Zdrowia, a później służył jako siedziba GS Samopomoc Chłopska (znajdowały się tu pomieszczenia biurowe, magazyny i skupy). Do czasów współczesnych zachował się tylko w części układ pomieszczeń.

Po wyremontowaniu budynku od 1987 roku do dzisiaj w dworku znajduje się siedziba Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Uniejowie – centrum kultury w gminie Uniejów. Jego pomieszczenia zostały przysposobione na pracownie, sale prób zespołów muzycznych, biura, miejsca spotkań m.in stowarzyszeń, organizacji, UTW. Prowadzone są całoroczne warsztaty dla dzieci, młodzieży, dorosłych. W budynku znajduje się również Szkoła Muzyczna I stopnia.

Budynek, który, od 34 lat służy społeczności lokalnej na wiele sposobów wymaga modernizacji i dostosowania mi.in dla osób niepełnosprawnych, tak aby jak najwięcej osób – mieszkańców miasta i gminy mogło brać udział w każdej formie działalności kulturalnej.

 

Teraz czas na pomysł

Po ogłoszeniu zwycięzców I Konkursu czas na II Konkurs, czyli wybór funkcji społecznej zwycięskich zabytków. Teraz lokalne społeczności ponownie zabiorą głos. Podobnie jak w pierwszym etapie konkursu, organizatorowi zależy na inicjatywie mieszkańców. Fundacja przez 3 tygodnie (od 14 lutego do 7 marca 2022 r.) będzie zbierać pomysły od mieszkańców, w jaki sposób chcą użytkować odnowione zabytki. Pomysł będzie można zgłosić przez elektroniczny formularz dostępny na stronie internetowej fundacji lub przez telefon (22 47 55 111 lub +48 517 884 088).

 

Co dalej?

Fundacja będzie analizować zgłoszone pomysły biorąc pod uwagę odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu zgłoszeniowym. Równie istotna będzie opinia Właściciela zwycięskiego zabytku oraz niezbędna akceptacja konserwatora zabytków. Po wyborze najlepszych pomysłów na wykorzystanie społeczne zwycięskich zabytków i podpisaniu umów z ich właścicielami, Fundacja przyzna dofinansowanie na rewaloryzację zabytków i dostosowanie ich do wybranych w konkursie funkcji.

 

Dlaczego warto się zaangażować?

Udział w konkursie „Nasz zabytek” to pierwszy krok, by wykreować i zrealizować swoje pomysły, pobudzić wyobraźnię, poczuć wpływ na własne otoczenie. Przekonać się, że nasze zaangażowanie przynosi namacalne i wspaniałe efekty. Każdy zgłoszony zabytek i pomysł ma szansę wygrać, a zgłaszający zostać lokalnym bohaterem.

Organizatorowi konkursu zależy na tym, żeby właściciel zwycięskiego zabytku włączył w prace uczniów/studentów / absolwentów szkół i uczelni wyższych (np. architektury, konserwacji, historii sztuki), aby przy realizacji projektu mogli zdobywać doświadczenie zawodowe.

Celem, który Fundacja Most the Most chce uzyskać w perspektywie długofalowej jest aktywne użytkowanie zrewaloryzowanych zabytków przez lokalną społeczność. Fundacja planuje kontynuować współpracę z właścicielami obiektów przy współorganizacji wydarzeń. Może się to również przyczynić do zwiększenia atrakcyjności turystycznej miejscowości, w której będzie miała miejsce rewaloryzacja zabytku.

Fundacja Most the Most przeprowadziła już konkursy w województwach: dolnośląskim, i podlaskim. Aktualnie trwają konkursy w województwach: łódzkim i kujawsko-pomorskim (II Konkurs) oraz lubuskim, świętokrzyskim i warmińsko mazurskim (I Konkurs). W kolejnych miesiącach 2022 r. będą sukcesywnie ogłaszane konkursy w innych województwach.

 

O Fundacji Most the Most

MM

Fundacja Most the Most jest niezależną organizacją non-profit powołaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego, by współrealizować misję banku jaką jest wsparcie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. Fundacja Most the Most angażuje się w te działania realizując zadania w obszarze związanym z kulturą. Jej misją jest bowiem budowanie kapitału społecznego poprzez wspieranie kultury, twórców i międzypokoleniowej współpracy. Fundacja inicjuje zaangażowanie lokalnych społeczności wokół odnowy zabytków i nadawania im nowych funkcji społecznych. Fundacja Most the Most wspiera projekty, które są odpowiedzią na lokalne potrzeby, w których tworzenie i realizację włączona jest społeczność lokalna.

Kontakt dla mediów:

Martyna Krawczonek
martyna.krawczonek@mostthemost.pl
+48 532 390 625

 

Patronat medialny

TVP3 Łódź i Radio Łódź